Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής

Το ΚΔΒΜ2 ΑΝΚΟ Κω, Ρόδου, Καλύμνου και Λέρου θα υλοποιήσει τη δράση Voucher για 5.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων ηλικίας 25-45 ετών πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε ανέργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σε κλάδους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής-)

 • Voucher ανέργων ηλικίας 25-29 ετών 
 • Voucher ανέργων ηλικίας 30-45 ετών

Παροχές

1.Θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών με Πιστοποίηση σε ένα από τα αντικείμενα
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
2 Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 
3. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Θεματολογία

Θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες και κλάδους:
 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής
 • Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce Consultant)
 • Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Διαχειριστής Συστημάτων πληροφορικής.

Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2 που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης,. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα εξής τηλ: 
για Ρόδο 22441062488
για Κω 2242026900
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.voucher.gov.gr
 
Ευρωπαϊκή ένωση
Top