Οι γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποτελούν βασικό προσόν για την ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική εξέλιξη του καθενός. Στην ΑΝΚΟ έχεις την δυνατότητα να λάβεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορά στον χειρισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αλλά και να αποκτήσεις την αντίστοιχη πιστοποίηση, αναγνωρισμένη από το Ελληνικό κράτος και την αγορά εργασίας.

Top