Ο βασικότερος κλάδος στην οικονομία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Στην ΑΝΚΟ έχεις την δυνατότητα να σπουδάσεις σε ένα από τα ταχύρυθμα τμήματα που διαθέτουμε και να εκπαιδευτείς δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Top