Δημοσιεύτηκαν τα τελικά αποτελέσματα και οι επιλογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η Anko Academy, πιστή στο όραμα της για παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Ανέργων της Δωδεκανήσου από το ΚΔΒΜ2 Anko, υλοποιεί σε όλες τις εγκαταστάσεις της, Κω, Ρόδο, Κάλυμνο και Λέρο, το δια ζώσης «Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας & Δωρεάν Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με Πιστοποίηση» με στόχο την υποστήριξη επανένταξης στην Αγορά Εργασίας.

Δημοσίευση τελικών αποτελεσμάτων και επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος

Δημοσιεύθηκε ο τελικός πίνακας των ωφελούμενων που εντάσσονται στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και Κατάρτισης.
 
Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας ακολουθεί η επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις μέρες εργασίας και μια μέρα εκπαίδευσης.
Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική και επιδοτούμενη.
 
Η Anko είναι δίπλα σας σε κάθε σας βήμα ώστε να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία στο έπακρο.
Καλέστε σήμερα στο 22410 62488 και κλείστε θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει!

Προγράμματα επιλογής

Τα θεματικά αντικείμενα θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:
 

Α) Οριζόντιες δεξιότητες

 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Ορίζοντες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο εργασίας
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων 
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β) Εξειδικευμένες δεξιότητες

 • Επαγγελματίας Καθαριότητας / Απολύμανσης Δημοσίων Χώρων
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά εργαλεία
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχ. πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Οικοδομικές Εργασίες-εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 
Το ΚΔΒΜ2 Anko, με τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, τις γνώσεις και την εμπειρία που το χαρακτηρίζει, στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων ώστε η συμμετοχή τους να σημάνει την ουσιαστική επανεκκίνηση της εργασιακής τους πορείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εργασία 8 μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) ή συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.
 • Κατάρτιση στην Πληροφορική 150 ωρών (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) που οδηγεί σε Πιστοποίηση γνώσεων κατόπιν εξετάσεων στην Πληροφορική, αναγνωρισμένης από τον ΑΣΕΠ.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 • Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • Άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018,8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα αφορά ενδιαφερόμενους που δεν θα εργαστούν κατά την καλοκαιρινή σεζόν ή έχουν κλείσει εργασία στο άμεσο μέλλον.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής

Για σίγουρη επιτυχία επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!
Η Anko αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των μορίων σας.
Κλείστε ραντεβού σήμερα και κάντε επανεκκίνηση στη ζωή σας με την εγγύηση του ΙΕΚ Anko!
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:

Για την Κω, Λέρο και την Κάλυμνο
Ελ. Βενιζέλου 79, Κως
Τηλ. 2242026900
e-mail: kos@anko.edu.gr

Για τη Ρόδο
Γ. Σεφέρη 78-80, Ρόδος
Τηλ. 2241401016 & 2241062488
e-mail: rhodes@anko.edu.gr

ή Δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας 

 
Top