Free cookie consent management tool by TermsFeed

Κάνε αίτηση για το 2ο μέρος του προγράμματος με τη σιγουριά του Εκπαιδευτικού Ομίλου Αnko

Καθώς τον Ιανουάριο του 2023 ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Προγράμματος, η οκτάμηνη εργασία των συμμετεχόντων, προετοιμαζόμαστε για την δεύτερη φάση που αφορά την κατάρτιση 150 ωρών η οποία οδηγεί στην Πιστοποίηση Γνώσεων. Οι ωφελούμενοι που έχουν εγκριθεί και εργάζονται σε Δήμους, Περιφέρειες και Κοινωνικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο της Κοινωφελούς εργασίας καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην διακεκριμένη σχολή ΚΔΒΜ ΑΝΚΟ για την υλοποίηση του 2ου μέρους του προγράμματος.

Κάνε αίτηση στην Κοινωφελή Εργασία με τη σιγουριά του Εκπαιδευτικού Ομίλου Αnko

Είσαι Άνεργος και θέλεις σίγουρη εργασία και εκπαίδευση; Τότε κάνε αίτηση συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με το ΚΔΒΜ Αnko και λάβε δωρεάν κατάρτιση & Πιστοποίηση. Το ΚΔΒΜ2 ANKO, με τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, τις γνώσεις και την εμπειρία που το χαρακτηρίζει, στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων ώστε η συμμετοχή τους να σημάνει την ουσιαστική επανεκκίνηση της εργασιακής τους πορείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • Κατάρτιση 150 ώρες που οδηγεί σε Πιστοποίηση γνώσεων κατόπιν εξετάσεων. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι καθημερινό 6-8 ώρες ημερησίως και θα διαρκέσει από 3 έως 4 εβδομάδες. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι ωφελούμενοι δεν θα εργάζονται.  
 • Εργασία 8 μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) ή συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Προγράμματα Επιλογής

Τα θεματικά αντικείμενα θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι. 
 
Α. Οριζόντιες Δεξιότητες
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
 • Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου
 • Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 • Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β. Εξειδικευμένες Δεξιότητες

 • Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου                             
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)                                                                                          
 • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Το ΚΔΒΜ2 Anko, με τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, τις γνώσεις και την εμπειρία που το χαρακτηρίζει, στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων ώστε η συμμετοχή τους να σημάνει την ουσιαστική επανεκκίνηση της εργασιακής τους πορείας.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Έχουν άνεργοι που εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 29 ετών (είναι όσοι γεννήθηκαν πριν την 19/03/1992 και διανύουν το τριακοστό έτος της ηλικίας τους.)
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ),
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αφορά ενδιαφερόμενους που δεν θα εργαστούν κατά την καλοκαιρινή σεζόν ή έχουν κλείσει εργασία στο άμεσο μέλλον.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής

Για σίγουρη επιτυχία επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!
Κλείστε ραντεβού σήμερα και κάντε επανεκκίνηση στη ζωή σας με την εγγύηση του ΙΕΚ Anko!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:

Για την Κω, Λέρο και την Κάλυμνο
Ελ. Βενιζέλου 79, Κως
Τηλ. 2242026900
e-mail: kos@anko.edu.gr

Για τη Ρόδο
Γ. Σεφέρη 78-80, Ρόδος
Τηλ. 2241401016 & 2241062488
e-mail: rhodes@anko.edu.gr

ή Δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας 

 

Δικαιολογητικά Αίτησης

Γενικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους
 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό 2020
 • Κάρτα Ανεργίας και Βεβαίωση μηνών ανεργίας 
 • Απολυτήριο Δημοτικού,  Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας, δίπλωμα  Πτυχίο ΠΕ /ΤΕ
 
Για τους έγγαμους χρειάζεται επιπρόσθετα:
 • ΑΦΜ του/της συζύγου για τους έγγαμους υποψήφιους
 • ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαμους υποψήφιους
 • ΑΜΚΑ και στοιχεία α. ανήλικων τέκνων καθώς και β. εξαρτώμενων τέκνων ΑΜΕΑ
 
Και για τους Ανέργους της κατηγορίας ΑμεΑ
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν.3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α/15.07.2010) 
 
Επίσης, οι υποψήφιοι  των κατηγοριών 
 • Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών
 • Γονείς ή Άνεργοι ΑμεΑ,
 • Άνεργοι που διαμένουν σε μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας 
 • θα πρέπει να αποστείλουν  έως 18/3  με email  στο ΚΠΑ Ρόδου:
- Δήλωση για τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ ή διαζευκτήριο  
- Δήλωση για όσους θέλουν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρών ΑμεΑ του ΟΑΕΔ με το τη σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ 
- Άνεργοι γονείς τέκνων ΑμεΑ γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ
- Άνεργοι ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες Παιδικής Προστασία και Φροντίδας βεβαίωση ΕΚΚΑ 
Top