Facebook Pixel
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Καθώς η κοινωφελής εργασία είναι σε εξέλιξη, ξεκινάμε τις διεργασίες για την έναρξη της τηλε-κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι σε Δήμους, Περιφέρειες και Κοινωνικές Υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί και εργάζονται στα πλαίσια της Κοινωφελούς εργασίας. Οι ωφελούμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην διακεκριμένη σχολή ΚΔΒΜ ΑΝΚΟ για την υλοποίηση του 2ου μέρους του προγράμματος τους  που αφορά την τηλε-κατάρτιση. Η Anko Academy, πιστή στο όραμα της για παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Ανέργων της Δωδεκανήσου από το ΚΔΒΜ2 Anko, υλοποιεί σε όλες τις εγκαταστάσεις της, Κω, Ρόδο, Κάλυμνο και Λέρο, το δια ζώσης «Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας & Δωρεάν Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με Πιστοποίηση» με στόχο την υποστήριξη επανένταξης στην Αγορά Εργασίας.

Προγράμματα επιλογής

Τα θεματικά αντικείμενα θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι. Μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ΑΝΚΟ 1 από τα 2 που έχετε επιλέξει.
 

Α) Οριζόντιες δεξιότητες

 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Ορίζοντες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο εργασίας
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων 
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β) Εξειδικευμένες δεξιότητες

 • Επαγγελματίας Καθαριότητας / Απολύμανσης Δημοσίων Χώρων
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά εργαλεία
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχ. πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Οικοδομικές Εργασίες-εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το ΚΔΒΜ2 Anko, με τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, τις γνώσεις και την εμπειρία που το χαρακτηρίζει, στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων ώστε η συμμετοχή τους να σημάνει την ουσιαστική επανεκκίνηση της εργασιακής τους πορείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.
 • Κατάρτιση 120-150 ώρες που οδηγεί σε Πιστοποίηση γνώσεων κατόπιν εξετάσεων. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι καθημερινό 6-8 ώρες ημερησίως και θα διαρκέσει από 3 έως 4 εβδομάδες. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι ωφελούμενοι δεν θα εργάζονται.  
 • Εργασία 8 μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) ή συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι που πραγματοποιούν κοινωφελή εργασία στα πλαίσια του Voucher στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», υλοποιώντας τη θεωρητική κατάρτιση που προβλέπεται για τους ωφελούμενους.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής

Για σίγουρη επιτυχία επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!
Κλείστε ραντεβού σήμερα και κάντε επανεκκίνηση στη ζωή σας με την εγγύηση του ΙΕΚ Anko!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:

Για την Κω, Λέρο και την Κάλυμνο
Ελ. Βενιζέλου 79, Κως
Τηλ. 2242026900
e-mail: kos@anko.edu.gr

Για τη Ρόδο
Γ. Σεφέρη 78-80, Ρόδος
Τηλ. 2241401016 & 2241062488
e-mail: rhodes@anko.edu.gr

ή Δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας 

 
Top