Free cookie consent management tool by TermsFeed
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το τμήμα ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Κομμωτικής Tέχνης είναι ένα πλήρες τμήμα, όπου ο σπουδαστής θα αποκτήσει σε βάθος όλες τις γνώσεις του επαγγέλματος του Κομμωτή.

Παράλληλα το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με μαθήματα Oργάνωσης και Διοίκησης, Marketing και Ψυχολογίας για να αποκτήσει ο σπουδαστής διοικητικές ικανότητες ώστε να μπορεί να αναλάβει θέση υπεύθυνου καταστήματος, ή να ιδρύσει την δική του επιχείρηση Κομμωτήριο.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης μπορεί να ανοίξει την δική του επιχείρηση. Στο τέλος της διετίας ο σπουδαστής δίνει κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης. Η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού από το διετές τμήμα ΣΑΕΚ είναι το μοναδικό πτυχίο με το οποίο μπορεί ο σπουδαστής να εκδώσει αμέσως χωρίς καμία προϋπηρεσία Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κομμωτή-Κομμώτριας. Μπορείτε μόνο με αυτό το πτυχίο χωρίς προϋπηρεσία να ανοίξετε την δική σας επιχείρηση!

Ενδεικτικές Διδασκόμενες ενότητες

 • Τεχνολογία κομμωτικής
 • Σχέδιο ειδικότητας
 • Υγιεινή- πρόληψη ατυχημάτων
 • Τεχνική & εφαρμοσμένη ανατομία- φυσιολογία
 • Δερματολογία
 • Πρακτικές ασκήσεις κομμωτικής
 • Τεχνολογία υλικών
 • Στοιχεία ηλεκτρισμού- μηχανήματα κομμωτηρίου
 • Οργάνωση & λειτουργία κομμωτηρίου- marketing
 • Επαγγελματική συμπεριφορά- νομοθεσία

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι να σας αρέσει η Τέχνη Κομμωτικής, να έχετε καλλιτεχνική διάθεση και φαντασία και να σας αρέσει η ομαδική εργασία. Εάν δεν έχετε απολυτήριο μπορείτε να παρακολουθήσετε το ταχύρυθμο τμήμα Κομμωτικής του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης της Anko, χωρίς καμία προϋπόθεση. Δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Δεν απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση στο ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  είναι υποχρεωτική, είναι εξάμηνη, διάρκειας 960 ωρών και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεσή για την απόκτηση Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η πρακτική  δύναται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των 2 πρώτων εξάμηνων φοίτησης. Οι μήνες της πρακτικής μπορεί να είναι συνεχόμενοι ή τμηματικοί.

Μέσω της Πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές ενισχύουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία συναφείς κλάδους με την εκπαίδευση που λαμβάνουν.

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται (προσκομίζοντας βεβαίωση ενσήμων στην ειδικότητα) απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν με υπεύθυνη δήλωση

Πτυχία - πιστοποιήσεις - εξετάσεις

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΣΑΕΚ (Πρώην ΙΕΚ) ΑΝΚΟ οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία αποτελεί μία σίγουρη επένδυση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Εν συνεχεία, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει και την πρακτική τους άσκηση ή κανονική εργασία σε συναφή ειδικότητα με τις σπουδές τους, να δώσουν κρατικές εξετάσεις Πιστοποίησης για να λάβουν το Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο:

 • είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 4, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 σύμφωνα με την αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι απόφοιτοι, με την απόκτηση του συγκεκριμένου Διπλώματος, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στις εξετάσεις αυτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απόφοιτοι όλων των ΙΕΚ της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών.
 • είναι ισότιμο των Δημοσίων ΣΑΕΚ.

Τέλος, οι απόφοιτοι του ΣΑΕΚ ΑΝΚΟ ως κάτοχοι του εν λόγω Διπλώματος, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α'/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α'/31-12-03), και μοριοδοτούνται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Λοιπές Πληροφορίες

Οι σπουδές στις σχολές Κομμωτικής της Anko Academy στην Κω και στην Ρόδο αποτελούν μία μοναδική εμπειρία που θα σας συναρπάσει. Το πρόγραμμα σπουδών, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά α' ποιότητας, οι καταξιωμένοι καθηγητές υψηλού κύρους , οι έξτρα δραστηριότητες , οι επιμορφωτικές ημερίδες και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, το ενδιαφέρον και η ουσιαστική μέριμνα της σχολής για την εύρεση εργασίας για κάθε σπουδαστή/στρια ξεχωριστά αποτελούν μερικά από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Anko Academy.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

1. Ταυτότητα (για αλλοδαπούς απαιτείται και άδεια διαμονής)
2. ΑΦΜ
3. ΑΜΚΑ
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Έγχρωμες Φωτογραφίες Ταυτότητας (2)
6.Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο  Γεν. Λυκείου,/EΠΑΛ,/ΤΕΛ /ΕΠΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ ή  Απολυτήριο Β΄κύκλου ΤΕΕ) 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τίτλος σπουδών δεν απαιτείται για τα ταχύρρυθμα τμήματα του ΚΔΒΜ

*Για αλλοδαπούς που έχουν απολυτήριο Λυκείου από Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση άλλης χώρας απαιτείται να έχει λάβει την αντιστοιχία από την Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειάς ή Ελληνική Ταυτότητα. 

*Για αλλοδαπούς που έχουν τίτλους  Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Top