Facebook Pixel

Ο κάτοχος της κάρτας ΑΝΚΟ ΜΕΜBER συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι:

 • Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος της κάρτας, δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές με την κάρτα αυτή, παρά μόνο δικαιούται να απολαμβάνει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα από την ANKO. Σε καμία περίπτωση η κάρτα και τα προνόμια τα οποία παρέχει η κάρτα δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
 • Η κάρτα μέλους ενεργοποιείται με την υπογραφή αυτής και την παράδοσή της στον σπουδαστή της ΑΝΚΟ που συμμετέχει στο πρόγραμμα προνομίων. Επίσης, παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ.
 • Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προνομίων αναφέρονται στο site της σχολής www.anko.edu.gr, όπως αυτές γνωστοποιούνται στους σπουδαστές κατά περιοδικά διαστήματα με τον αυτό ως άνω τρόπο.
 • Η ΑΝΚΟ έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει ή καταργήσει το πρόγραμμα προνομίων και τους όρους αυτού (ολικά ή μερικά), χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του κατόχου της κάρτας και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του.
 • Ο κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα σε όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προνομίων.
 • Η κάρτα μέλους είναι προσωπική. Χρήση της κάρτας γίνεται από το δικαιούχο κάτοχο αυτής με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου στοιχείου αποδεικτικού της ταυτότητάς του.
 • Η Χρήση της κάρτας γίνεται επίσης από συγγενείς A’ βαθμού με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας του συγγενή ή άλλου στοιχείου αποδεικτικού της ταυτότητάς του.
 • Η κάρτα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η ΑΝΚΟ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει να το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 • Η ΑΝΚΟ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, τη σύμβαση με τον κάτοχο ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η ΑΝΚΟ τροποποιήσει μέρος χρήσης της κάρτας ή παύσουν μερικώς ή ολικώς το πρόγραμμα προνομίων, ο κάτοχος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της ΑΝΚΟ, εφόσον με την υπογραφή της αιτήσεως και την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων, το οποίο του παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από ελευθεριότητα της ΑΝΚΟ και μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να παύσει, άλλως έχει παραιτηθεί με την αίτησή του και την αποδοχή των παρόντων όρων από κάθε σχετική αξίωσή του.
 • Η ΑΝΚΟ δεν έχει καμία υποχρέωση προς τον κάτοχο της κάρτας για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή καταστημάτων.
 • Ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την κάρτα σε πρώτη ζήτησή της προς την ΑΝΚΟ, να τη φυλάσσει, να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση.
 • Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα, όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του, να επιστρέψει την κάρτα του ΑΝΚΟ και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα προνομίων της Εταιρείας.
 • Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων ισχύει μόνο στην Ρόδο.
Top