ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν στους επαγγελματικούς χώρους, για την διασφάλιση όλων των εργαζομένων, πελατών και στελεχών της επιχείρησης.

Σε ποιούς απευθύνεται

Όσους είναι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν από 1 έως 50 άτομα. Αυτοί έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας για την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρηση, μπορεί να είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή και υπάλληλος της επιχείρησης (διαχειριστής).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, την Β’ και την Γ’. Στην Γ’ κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται με «χαμηλή επικινδυνότητα», ενώ στην Β’ κατηγορία εντάσσονται επιχειρήσεις με  «μεσαία επικινδυνότητα». Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται η κάθε επιχείρηση προκύπτει από τον ΚΑΔ της.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.δ. 294/88 του ν.3144/2003)  για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Επιπλέον όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται με το ν. 2874/2000, να γνωστοποιούν (από 15/09 έως 15/11 κάθε έτους) στην Επιθεώρηση Εργασίας με την κατάσταση προσωπικού και τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να κατέχει το σχετικό πιστοποιητικό.

Top