Free cookie consent management tool by TermsFeed
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο COVID-19 ΕΠΙΠΕΔΟ Β

Το Σεμινάριο είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι Δράσεις για τον σχεδιασμό, την Εφαρμογή και τον Έλεγχο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Covid 19 Α- Cert σε προσωπικό ξενοδοχείων ή μονάδων εστίασης. Καλύπτει πλήρως την απαίτηση για πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και λήψη βεβαίωσης της σχετικής εκπαίδευσης καθώς και πιστοποίηση χρήστη επιπέδου Α για COVID-19. Η Πιστοποίηση τεκμηριώνει ότι έχουν σχεδιασθεί και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα Πρόληψης στον Οργανισμό, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκείς Υποδομές, κατάλληλη Χωροδιάταξη, εφαρμόζει τους προβλεπόμενους Κανόνες Υγιεινής, τις Διαδικασίες και τις Οδηγίες για την πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης του κορωνοϊού στις εγκαταστάσεις και στους χώρους που δραστηριοποιείται και ότι η Διαχείριση των περιστατικών που ενδέχεται να συμβούν γίνεται με τους σωστούς Κανόνες. Συγκεκριμένα, για όλες τις λειτουργικές Δραστηριότητες, με έμφαση στα σημεία επαφής Προσωπικού, μεταξύ τους ή με τον Πελάτη, Επισκέπτη, Προμηθευτή, σχεδιάζεται ένα Πλάνο Ενεργειών, με βάση τις κατευθυντήριες Γραμμές όλων των Παγκοσμίων και Τοπικών Φορέων Προστασίας Υγείας. Σχεδιάζονται Αναλυτικές Οδηγίες για την Εφαρμογή Κανόνων ασφαλούς Λειτουργίας, τις Υποδομές, τον Καθαρισμό και τις Απολυμάνσεις των χώρων, ειδικά μέτρα για τον χώρο όπου θα εντοπισθεί κρούσμα, Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας, Πλάνο Ελέγχων. Οι Οδηγίες θα πρέπει να εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές των Οργανισμών όπως προαναφέρθηκε. Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή CheckList, και διαδικασιών - Οδηγιών. Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σενάρια με περιπτώσεις Εφαρμογής των μέτρων, θα τα αξιολογούν και εντοπίζοντας τα λάθη θα αφομοιώνουν καλύτερα τις Απαιτήσεις και την ορθή Εφαρμογή του Συστήματος.

Σκοπός Προγράμματος

Το Σύστημα Covid shield εξασφαλίζει την Εφαρμογή μέτρων αποφυγής μετάδοσης του Covid – 19, προστατεύοντας έτσι την Υγεία του Προσωπικού, των Πελατών, των Προμηθευτών και των Επισκεπτών της Επιχείρησής σας και έμμεσα αναδεικνύει την επιχείρηση σας ως Οργανισμό υψηλής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους Πελάτες ότι κατά τις επαφές που θα έχουν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας. Καλύπτει τις Νομοθετικές απαιτήσεις  και απαιτήσεις πιστοποίησης για τους υπευθύνους ανά υπηρεσία που θα εκπαιδευτούν στο επιμέρους πρωτόκολλο, ώστε να μπορούν να αναλάβουν στη συνέχεια την εκπαίδευση του λοιπού προσωπικού

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές HRM, Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, καθώς και  Διευθυντές Ποιότητας. Ιδιαιτέρως απευθύνεται στους υπευθύνους ανά υπηρεσία που θα εκπαιδευτούν στο επιμέρους πρωτόκολλο για να μπορούν να αναλάβουν στη συνέχεια την εκπαίδευση του λοιπού προσωπικού

Συνοπτικό πρόγραμμα

 • Γενικές Αρχές – Πηγές και τρόπος μετάδοσης του ιού
 • Ατομικά Μέτρα Προστασίας και Κανόνων Υγιεινής
 • Εκπαίδευση - Ενημέρωση Προσωπικού
 • Είσοδος στην Εταιρεία - Υπηρεσίες Πελατών - Επισκεπτών Υποδοχής
 • Συντήρηση & Απολύμανση - Λειτουργία Αποθήκης - Χώροι Εστίασης - Βοηθητικοί Χώροι - Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας
 • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμόδιων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών - Διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο
 • Διαχείριση Υποπτου Κρούσματος Covid - 19 Εντός Εταιρείας – Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό - Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
 • Υγειονομικός Έλεγχος Συστήματος COVID-19 - Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής.
 • Ειδική εκπαίδευση Συστήματος COVID-19 – service – επικοινωνία με πελάτες – πληρωμές - κοινόχρηστοι χώροι - μεταφορές. Ειδικές διαδικασίες και οδηγίες – έντυπα εφαρμογής
 • Ειδική εκπαίδευση Συστήματος COVID-19 – ανάλυση απαιτήσεων επισιτιστικών τμημάτων. Ειδικές διαδικασίες και οδηγίες – έντυπα εφαρμογής
 • Ειδική εκπαίδευση Συστήματος COVID-19 – ανάλυση απαιτήσεων οροφοκομίας – λινοθήκης – πλυντηρίων. Ειδικές διαδικασίες και οδηγίες – έντυπα εφαρμογής
 • Ειδική εκπαίδευση Συστήματος COVID-19 – ανάλυση απαιτήσεων υποδοχής. Ειδικές διαδικασίες και οδηγίες – έντυπα εφαρμογής
 • Ειδική εκπαίδευση Συστήματος COVID-19 – ανάλυση απαιτήσεων τμήματος συντήρησης – πισίνες - spa. Ειδικές διαδικασίες και οδηγίες – έντυπα εφαρμογής
 • Ανάλυση βασικών σημάνσεων εντύπων και διαδικασιών COVID-19

Μεθοδολογία

Εξ αποστάσεως μέσω Σύγχρονης Εκπαίδευσης. Διάρκεια 8 ωρες, δηλαδή 3 ώρες ανά ημέρα μέσω σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΝΚΟ που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Παροχές

 • Βεβαίωση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή
 • Πακέτο σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Απόκτηση Πιστοποίησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης A CERT. Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων, Συστημάτων Διοίκησης και Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων οργανισμό πιστοποίησης

Προϋποθέσεις παρακολούθησης

 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής/tablet/κινητό
 • Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο
 • Πρέπει να έχετε παρακολουθήσει πρώτα το Α επίπεδο

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Κωστας Παρινός είναι απόφοιτος των τμημάτων Κτηνιατρικής Σχολής με εξειδίκευση την Υγιεινή &Ασφάλεια Τροφίμων και του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επιπροσθέτως, είναι  κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Κάτοχος πτυχίου διατροφης διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ και ΜΒΑ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης είναι Αξιωματικός Υγειονομικού του Ελληνικού Στρατού. Από το 2005 είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στη Ασφάλεια και Υγιεινή των τροφείων, στο HACCP, στη Μικροβιολογία Τροφίμων και ΕΦΕΤ. Έχει εμπειρία Συμβούλου Επιχειρήσεων Τροφίμων και επιθεωρητή συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων ενώ συνεργάζεται με εξειδικευμένο εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων συμφωνά με το ΕΣΥΔ, Δωδεκανησιακα Εργαστήρια.

 

 

Top