Βασιλική Χλωρού - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
← ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βασιλική Χλωρού

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Η Βασιλική Xλωρού είναι απόφοιτος της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με προπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική  και τη γλωσσολογία.

Η πρακτική της άσκηση έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο παιδαγωγικής κατάρτισης Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems στην Αυστρία.
 
Έχει παρακολουθήσει προγράμματα μετεκπαίδευσης στο Ruprecht-Karls- Universität στη πόλη Heidelberg καθώς και στο Westfälische Wilhelms-Universität στην πόλη Münster.
 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της εργάστηκε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό Έβρο. Κατά σειρά ετών δίδασκε την γερμανική γλώσσα στον ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνη σπουδών σε φροντιστηριακή εκπαίδευση.
 
Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως καθηγήτρια γερμανικών στην ΑΝΚΟ Κω,  ενώ παράλληλα την τελευταία τετραετία έχει διατελέσει μέλος της συντακτικής επιτροπής του Περιοδικού aktuell – Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε.
Top