Αυξήστε τα κέρδη, βελτιώστε τις σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε να σχεδιάζουμε στρατηγικές μέσα από κατάλληλη προετοιμασία και να εφαρμόζουμε τακτικές που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων μας. Διαπραγματευτείτε στρατηγικά, αυξήστε τα κέρδη και βελτιώστε τις σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες. Η εκπαίδευση εστιάζει σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές, πράκτορες, προσωπικό και συνεργάτες κάθε είδους.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες όλων των κατηγοριών, Διευθυντές Ξενοδοχείων, Οικονομικά Στελέχη όλων των επιχειρήσεων

Συνοπτικό πρόγραμμα

1η ημέρα
 • Διαπραγματευόμενα μέρη, ζητήματα, ενδιαφέροντα και εναλλακτικές σε διαπραγματεύσεις στον τουριστικό κλάδο
 • Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης στον τουριστικό κλάδο
 • Διαπραγμάτευση με βάση τα ενδιαφέροντα των μερών
 • Αποτελεσματική προετοιμασία μίας διαπραγμάτευσης
Άσκηση διαπραγμάτευσης (role play) & ανάλυση/συζήτηση αποτελεσμάτων.
 • Βασικά διαπραγματευτικά σφάλματα συναλλασσόμενων μερών
 • Στρατηγικές αύξησης των αμοιβαίων ωφελειών και στρατηγικές διεκδίκησης ωφελειών.
 • Ενίσχυση της ικανότητας διάγνωσης των παραγόντων που επηρεάζουν μια διαπραγμάτευση.
Άσκηση διαπραγμάτευσης (role play) & ανάλυση/συζήτηση αποτελεσμάτων.
 
2η ημέρα
 • Τακτικές για τη δημιουργία & διεκδίκηση αξίας (π.χ., υπερβολική πρώτη προσφορά, καθυστερήσεις, δημιουργία ανταγωνισμού, κλιμάκωση της επένδυσης, έκπληξη, δημιουργία συστοιχιών)
 • Ανάπτυξη αντιμέτρων στις τακτικές διαπραγμάτευσης της άλλης πλευράς.
 • Συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται ή αποφεύγονται σε διαπραγματεύσεις.
Άσκηση διαπραγμάτευσης (role play) & ανάλυση/συζήτηση αποτελεσμάτων.
 • Λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία για αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Αποτελεσματική άσκηση επιρροής.
 • Συζήτηση περιπτώσεων σε θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες.
Άσκηση διαπραγμάτευσης (role play) & ανάλυση/συζήτηση αποτελεσμάτων.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

 • Αύξηση των ωφελειών στις διαπραγματεύσεις με πελάτες/προμηθευτές.
 • Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων με συνεργάτες/πελάτες/προμηθευτές που συναλλάσσονται οι εκπαιδευόμενοι.
 • Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.
 • Μείωση του χρονικού κόστους διαχείρισης των συγκρούσεων.
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και βελτίωση της επικοινωνίας.
 • Βελτίωση της ομαδικότητας και της ομαδικής λήψης αποφάσεων.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Δρ. Ηλίας Καπουτσής είναι Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Certificate in Management and Leadership Skills και του πανελληνίου διαγωνισμού διαπραγματεύσεων Athens Negotiations Tournament. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΟΠΑ), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφοριακή Τεχνολογία (University of Manchester, UK), και Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΠΑ).
 
Επίσης, έχει εργαστεί για περισσότερα από 15 έτη ως σύμβουλος επιχειρήσεων ενώ έχει οργανώσει διάφορα σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και τις διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ενδεικτικά: Ελληνικά Πετρέλαια, Εθνική Τράπεζα, IKEA, Attica Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Pharmaserve-Lilly, GAP, Groupama, Lloyd’s Register, Διεύθυνση Εξοπλισμών & Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας). Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της διοίκησης επιχειρήσεων.
 
Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και των διαπραγματεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά όπως: Journal of Management, Journal of Organizational Behavior, Journal of Vocational Behavior, Journal of Management Education, και παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια όπως: Academy of Management, International Association of Conflict Management. Είναι αναπληρωτής εκδότης στο Frontiers in Psychology και επισκέπτης εκδότης στο European Management Journal, ενώ είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας του Academy of Management Perspectives.
Top