Θέλεις το προσωπικό της επιχείρησής σου, να είναι άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκρίνεται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στις ανάγκες της αγοράς; Ξεκίνησε το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)έτους 2018.

Στόχος του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι των μικρών επιχειρήσεων να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενό τους, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων. Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 40 ωρών σχετικό με το αντικείμενο εργασίας τους, λαμβάνοντας το ποσό των 200 ευρώ, χωρίς καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση. Δύνανται να λάβουν μέρος και εποχιακά απασχολούμενοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ασφαλιστεί το 2017. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος λαμβάνει επίδομα ανεργίας, δεν επηρεάζεται η ανεργία του από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας με 1ο όνομα το άτομο που θα κάνει το πρόγραμμα
 • ΑΦΜ, φωτοτυπία από εκκαθαριστικό ή εκτύπωση ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ & ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ, φωτοτυπία από βιβλιάριο ασθενείας (να αναγράφονται και οι 2 αριθμοί)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (την οποία σας την παρέχουμε εμείς), η οποία συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που εργάζεται ο καταρτιζόμενος

Δικαιολογητικά εγγραφής για τους εποχιακά απασχολούμενους

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας με 1ο όνομα το άτομο που θα κάνει το πρόγραμμα
 • ΑΦΜ, φωτοτυπία από εκκαθαριστικό ή εκτύπωση ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ & ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ, φωτοτυπία από βιβλιάριο ασθενείας (να αναγράφονται και οι 2 αριθμοί)
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
 • Αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων 50-300 ημερομίσθια, και μέχρι 175 στον ίδιο εργοδότη
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν απασχόληση κατά τον χρόνο της αίτησης.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι «δέχονται την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος»
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που καταβάλουν εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% και απασχολούν από 1-49 άτομα. Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να ασφαλίζεται στην επιχείρηση που εργάζεται και για τους εποχιακά απασχολούμενους να έχουν ασφαλιστεί για τους μήνες που εργάστηκαν.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 79 Κως
2242026900 & 6947374882
e.koulia@anko3.gr (υπεύθυνος προγραμμάτων: κα Ελευθερία Κουλιά)

Top