Καλούνται τα τμήματα

• ΙΕΚ Hotel Μanagement • ΙΕΚ Οικονομίας και Διοίκησης • Απόφοιτοι της σχολής • Και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται

Top