Σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο όπως είναι η ομορφιά-σπα η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό είναι μεγάλη. Σπούδασε σε ένα από τα ταχύρυθμα τμήματα της ΑΝΚΟ και γίνε κομμάτι του μαγευτικού αυτού κλάδου.

Top