ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί εκτός από την συμμόρφωση με την νομοθεσία και στο να παρέχει στον εργοδότη τη γνώση γύρω από τη νομοθεσία, καθώς και την δυνατότητα να προλαμβάνει τυχόν ζημιές και βλάβες και να εξαλείφει τις πηγές κινδύνου στην επιχείρησή του.

        
Οι εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν από 1 έως 50 άτομα έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας για την ασφάλεια των εργαζομένων τους.

Τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρηση, μπορεί να είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή και υπάλληλος της επιχείρησης, αφού παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο 10 ωρών, για επιχειρήσεις της Γ’ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας). Για τις επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας (μεσαίας επικινδυνότητας) παρακολουθείτε σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.δ. 294/88 του ν.3144/2003)  για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Επιπλέον όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται με το ν. 2874/2000, να γνωστοποιούν (από 15/09 έως 15/11 κάθε έτους) στην Επιθεώρηση Εργασίας με την κατάσταση προσωπικού και τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να κατέχει το σχετικό πιστοποιητικό.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην πόλη της Κω στις εγκαταστάσεις μας. 
 
Πληροφορίες:
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 79 Κω
Τηλ.: 2242026900 & 6947374882
www.anko.edu.gr
 
 
Top