Σεμινάριο Sushi Sashimi με τον chef, Σταύρο Μανουσάκη. Ο κος. Μανουσάκης είναι κάτοχος διπλώματος στο σούσι από το Tokyo Sushi Academy στην Ιαπωνία.

 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε μαθητές, και της ΑΝΚΟ και άλλων σχολών.
 
Παρουσιάζονται:
Βασικές τεχνικές: 
Τεχνική μαγειρέματος sushi ρυζιού
Σωστή ανάμιξη sushi ρυζιού και sushi vinegar
Περιοχή προετοιμασίας – Θέση Εργασίας
Εισαγωγή στα διαφορετικά στυλ sushi Sashimi (hands on)
Top