ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

To πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένες ορόφων και σε εργαζόμενους στον τομέα της οροφοκομίας που ολοκλήρωσαν τον Α' κύκλο σπουδών.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Υγιεινή και Ασφάλεια – Εργατικό Ατύχημα - Απολύμανση – Απεντομώσεις - Λεγιονέλλα.
Αρχές επιχειρησιακής επικοινωνίας – Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Τήρηση αρχείων προσωπικού – Αγορών και ελέγχου – Έντυπα – Τήρηση προτύπων και προδιαγραφών καθαριότητας δωματίου.
Επιλογή προσωπικού – Οργάνωση και αρμοδιότητες προσωπικού – Σύνθεση προσωπικού – Εξειδίκευση προσωπικού - Κίνητρα.
Μοντέλα διοίκησης – Οι προκλήσεις, η δομή και η διοίκηση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.
Αγγλική ορολογία.
Νέοι ορίζοντες στην οροφοκομία.
Επικοινωνία με ξένους πελάτες στην αγγλική γλώσσα.
Εκμάθηση βασικών αγγλικών λέξεων που σχετίζονται με το τμήμα οροφοκομίας.
Χρήσιμες εκφράσεις στα αγγλικά

Top